Liên hệ với Micasa Hotel Đảo Phú Quý

LIÊN HỆ ĐẶT PHÒNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẶT PHÒNG

Địa chỉ: 19 Nguyễn Tri Phương, Xã Ngũ Phụng, Huyện Phú Quý
Điện thoại: 085 345 7979
Email: datphong@micasahotel.vn

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tri Phương, Xã Ngũ Phụng
Điện thoại: 085 345 7979
Email: vanphong@micasahotel.vn

Hẹn gặp bạn tại đảo ngọc Phú Quý